Werkwijze van Jongbrein

Op basis van jouw hulpvraag bied Jongbrein een passend coachtraject dat aansluit op jullie situatie.

1. Kennismaking

Gedurende een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek zullen we bespreken wat er speelt en wat je wensen zijn. Wil je graag het coachingstraject met mij ingaan dan komen we bij de volgende stap, het inplannen van een persoonlijk gesprek.

2. Intake gesprek

Voorafgaand aan dit gesprek stuur ik een intake formulier toe. Dit formulier dient als uitgangspunt in het persoonlijk gesprek. In het persoonlijk gesprek zullen we samen de hulpvraag onder de loep nemen, en samen nieuwe doelen stellen. Ik breng hierop een goed bijpassend coach traject in kaart .

3. Coach sessie

De eerste coach sessie is met kind en/of ouders. Indien mogelijk met het hele gezin bij jullie thuis of in de praktijkruimte van Jongbrein. Daarna ga ik met het kind en de ouders aan het werk om gezamenlijk het besproken doel te bereiken. Het aantal sessies dat nodig is om het doel te bereiken is afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind.

4. Veiligheid en vertrouwen

Veilig en vertrouwd voelen is het allerbelangrijkste. Een kind wat zich veilig voelt durft te ontwikkelen. Ik maak gebruik van diverse spelvormen, bewegingsoefeningen en creatieve activiteiten. De sessies zullen plaatsvinden in mijn praktijkruimte maar ook is de natuur of bij jouw thuis een optie als dit beter aansluit bij jou of jouw kind. Kom alles te weten over de praktijkruimte en diverse spelvormen.

5. Evaluatie

Na maximaal vijf sessies zal er tussentijds een evaluatiegesprek volgen waar in besproken wordt wat er tot nu toe is gedaan, hoe het met jou en jouw kind gaat en wat we de komende sessies gaan doen om het doel te bereiken. Wanneer we samen weten dat het vooropgestelde doel is bereikt ronden we onze sessies op een leuke manier af. Er volgt een eindevaluatie met jou als ouder en indien mogelijk samen met het kind.

6. Nazorg

Een telefonisch gesprek nadat onze samenwerking met succes is afgesloten. Tijdens dit gesprek kunnen we de nog eventuele vragen die zijn ontstaan na de coaching samen onder de loep nemen zodat je daarna weer gericht verder kunt.